Požiarna ochrana

Vykonávame kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z.

Bezpečnosť pri práci

Služby autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle § 24 zákona č.124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov.

Naši spokojní klienti

So službami som veľmi spokojný. Všetko prebehlo hladko.  Nemusel som sa o nič starať. Na konci som dostal dokumentáciu ktorú som si iba založil do šanona.

Michal Furan

Cukráreň Pezinok

S touto spoločnosťou spolupracujeme už viac ako päť rokov. Za tú dobu sme mali dve kontroly z úradu práce. Obe prebehli bez akýchkoľvek problémov. Ďakujeme.

Andrea Balogová

Opatrovateľská služba

Máme sedem krajčírok ktoré sú plne vyťažené. Našťastie spolupracujeme s touto firmou ktorá všetku birokraciu ohľadom BOZP zabezpečí za nás. 

Ing. Silvia Karafiátová

Krajčírska dielňa

  Poskytujeme služby s viac ako 8 ročnou praxou:

  • Autorizovaný bezpečnostný technik 
  • Technik požiarnej ochrany 
  • Vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby 
  • Služby civilnej ochrany  
  • Ochrana životného prostredia 
  • Dodanie, opravy, plnenie a ročné kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov 
  • Vypracovanie, alebo úprava projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby 
  • Montáž, servis, údržba a kontroly stabilných hasiacich zariadení 
  • Montáž, servis, údržba a kontroly elektrickej požiarnej signalizácie 
  • Montáž, servis, údržba a kontroly požiarnych uzáverov 
  • Vypracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru alebo výbuchu

  Naše motto :  ,,Efektivita je štandard, nie iba cieľ ,, 

  Našou prioritou je:

  1. Vykonať všetky opatrenia na pracoviskách pre vašu bezpečnosť a ochranu pred požiarmi.
  2. Robiť služby stále kvalitnejšie a prispôsobené na mieru pre Vás. 

   

  Ak vás moja ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať. Veľmi rádi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky k tejto širokej problematike.