Najčastejšie otázky z BOZP a OPP

BOZP otázky

Najčastejšie otázky k BOZP a Ochrane pred požiarmi

1. Kto musí alebo
nemusí mať vypracovanú dokumentáciu BOZP a prečo to musia firmy riešiť ?

Povinnosť mať ju
spracovanú má každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva už aj jedného
zamestnanca. 
Týka sa to aj zamestnancov pracujúcich na dohodu, či firiem, ktoré zamestnávajú
len svojich konateľov.

Z toho vyplýva,
že BOZP dokumentáciu (BOZP smernice) nemusia mať len:

  • konatelia s.r.o. firiem, ktorí v spoločnosti
    pôsobia na základe zmluvy o výkone funkcie a nemajú žiadnych
    zamestnancov,
  • živnostníci, ktorí nemajú žiadnych zamestnancov.

Smernice BOZP
vypracováva  bezpečnostný technik, alebo autorizovaný bezpečnostný technik
a ich obsah je potrebné pravidelne aktualizovať raz ročne, prípadne pri každej
zmene organizácie práce, ktorá by  mohla mať vplyv na bezpečnosť a zdravie
zamestnancov.

.Prečítajte si celý
článok na: 
https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/dokumentacia-smernice-bozp © Podnikajte.sk

Prečo by som mal BOZP
a OPP ako podnikateľ vôbec riešiť? 

V prípade vzniku napr.
pracovného úrazu, alebo požiaru a pod. prichádza k vyšetrovaniu okolností
nehody štátnymi orgánmi ako je Inšpektorát práce a Okresné riaditeľstvo HaZZ
zboru príslušného okresu alebo kraja. V prípade zistenia nedodržania zákonných
povinností v oblasti BOZP a OPP vám môžu tieto inštitúcie udeliť nemalé pokuty.
Nesmieme zabúdať aj na trestnoprávnu zodpovednosť. 

2. Musím školiť aj brigádnikov? 

Áno. V prípade poskytovania práce na základe zákonníka práce musí mať ,dohodár (brigádnik) , študent, zamestnanec aj na polovičný úvazok, školenie resp. Oboznamovanie o BOZP a ochrane pred požiarmi.

3. Čo robiť so študentom ktorý je u mňa na praxi, prípadne čo robiť s externým pracovníkom (živnostníkom) 

Nakoľko tieto osoby nie sú Vaši zamestnanci, tak tieto osoby je potrebné preškoliť (iba) v rámci interných bezpečnostných a protipožiarnych praviel vašej spoločnosti. Takéto školenie môže vykonať ktorýkoľvek zamestnace, vedúci zamestnanec alebo majiteľ spoločnosti. Na tieto školenia je potrebné mať pripravené tlačivo (najlepšie od bezpečsnotného technika) ktoré bude mať všetky potrebné náležitosti a toto tlačivo treba správne vyplniť a podpísať. Podpis ani prítomnosť vášho bezpečnostného technika nie sú potrebné. 

4. Aký je rozdiel medzi bezpečnostným technikom (BT) a autorizovaným bezpečnostným technikom (ABT) z hladiska možností poskytovania služieb pre mňa ako zákazníka?

BT nemôže pracovať samostatne dodávateľskou formou. Samostatne môže pracovať iba ak ho zamestnáte na niektorý z pracovcných pomerov, alebo je súčasťou firmy kde jeho prácu pokrývajú autorizovaný bezpečnostný technici s vypracovaným projektom výchovy a vzdelávania s chválený NIP.

ABT môže pracovať plne samostatne aj dodávateľskou formou. Jeho osvedčenie je platné 5 rokov a takýto ABT musí mať spracovaný projekt výchovy a vzdelávania schválený NIP. Ak tento projekt ABT nevlastní, nemôže vám služby BOZP dodávať externou formou. 

(NIP – Národný inšpektorát práce)

5. Musím mať zabezpečenú aj ochranu pred požiarmi (OPP) ?

Áno. Základná požiadavka je mať školenie o ochrane pred požiarmi a požiarnu identifikačnú kartu. Ostatná dokumentácia záleží od toho či máte podnikateľské priestory a v akej oblasti podnikáte. 

6. Musím mať v prevádzke hasiaci prístroj? 

 

Umiestnenie, počet a typ hasiacich prístrojov na pracoviskách neurčuje technik požiarnej ochrany ale Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby vytvorený špecialistom požiarnej ochrany. Takýto projekt musí mať každá stavba alebo prevádzka. Váš technik požiarnej ochrany vám na základe tohto projektu pomôže s vhodným umiestnením vzhľadom na prevádzku, označením, upevnením a pravidelnými kontrolami. 

7. Sme v prenajatých priestoroch, týkajú sa aj mňa povinnosti v oblasti zabezpečenia Požiarnej ochrany a školení ?

 

Áno týkajú. V skutočnosti väčšina prenajímateľov nezabezpečuje ochranu pred požiarmi prenajímaných priestorov. V sume, ktorú platíte prenajímateľovi nie sú zahrnuté služby BOZP a PO. Prenajímateľ či správca budovy nezodpovedá za pracoviská nájomcov. Nájomcovia musia mať svoju prevádzku zabezpečenú v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa BOZP a OPP a zároveň musia mať dokumentáciu a certifikáty vystavené na vlastné IČO. Nájomcov sa to netýka len v ojedinelých prípadoch, kedy správca budovy zabezpečuje aj školenia pre zamestnancov nájomcov. 

Ako často je potrebné školenia BOZP alebo OPP opakovať ?

 

Zamestnávateľ musí oboznamovať každého zamestnanca, ako aj brigádnika na dohodu hneď pri nástupe do zamestnania. A periodicky ho musí opakovať raz za 24 mesiacov. V niektorých prípadoch je potrebné preškoliť zamestnanca raz za 12 mesiacov a to pri prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou. 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *